Info og instruks ved vaffelsalg.


Foresattansvarlig: Den som står som nummer 2 i gruppa er sammen med foreldre ”hovedansvarlig” for gjennomføringen av vaffelsalget denne dagen.
De vil få dobbelt ”betalt”, timene blir godskrevet eleven.
Foresattansvarlig bør også se etter renhold, opptreden og at salgsplassen ikke blir et sted hvor mange henger og forhindrer mulige salg. Den skal også se til at det blir rengjort og ryddet opp etter salget.

Elevene skal også tenkte på at det er mat som serveres og at det er viktig med hygiene. (Vi kan få besøk av Mattilsynet) Derfor skal en elev steike vafler, en legge på og servere og en ta i mot penger. Det vil fremgå av lista hvordan arbeidsfordelingen er. Den som steiker tar ikke i pengene, pga hygiene.

Det bør være rent og ryddig rundt vaffeljernet hele tiden, det ser mere innbydende ut for de som skal kjøpe.

Alle 3 elevene skal ha med seg vaffelrøre, den hovedansvarlige skal i tillegg ta med seg 1 kanne med kaffe og en 1,5 liter ferdigblandet saft. Syltetøy (First Price), pappkrus og servietter o.l. kan kjøpes på Kiwi.

Den forelderen som er hovedansvarlig legger ut for syltetøy, papp og vekslepenger (tas tilbake fra kassen ved endt salg) samt å sette fram campingbord, og annet utstyr som finnes i ”kassen vår”. Denne må hentes hos Bjørg Homelien i Skartumlia (Bjønnåsvegen 31).  For å låse opp lokket på ute-stikkontakten, snakk med betjeningen.

Den hovedansvarlige foreldren(e) har også ansvaret for på forhånd å sjekke om alle kommer og at alt fungerer. Han/hun må også gi beskjed til Irene om hvem som møtte.  

Kassa skal ha kr 200,- i vekslepenger. Etter salget telles kassa opp. Lag et bilag på salget. totalt i kassa - vekslepenger - hva som er kjøpt inn = resultat. En elev og foresatteansvarlig kvitterer på bilaget. Vekslepenger legges i kassa og overskuddet settes inn på postbanken,
kontonummer 1203 57 35680. Bilag og kvittering fra postbanken og evt kvitteringer skal legges i kassen slik at kasserer Tor Stixrud kan hente.

Hvis det er en elev som ikke har anledning til å selge vafler den kvelden som er satt opp, er han selv ansvarlig for å bytte med en annen elev. Viktig å gi beskjed til undertegnede,

Irene Bjørkesett, 95287911, irenebj86@yahoo.com.

Har du spørsmål vedørerende vaffelsalget kan du ringe:

Anne Lise B. Rustand 97710412
Irene Bjørkesett 95287911