Oppdatert 26.10.11 

Her er veskelisten =)

STED NAVN: Tlf.nr. til foreldre Elevens mobil UKE NR.
Flesberg Knut Harald Rindem 92262416 / 93420772 93078932 41
Flesberg Åsne Bilstad 41632832 / 90040593 95141491 42
Flesberg Ambjørg Fekjan Solheim 93056328 / 97551499 93867989 43
Flesberg Endre Dokken 92091333 / 92826000 98469011 44
Flesberg Bjarne Gullik Vinger Frågodt 93637728   45
Flesberg Jan Erik Fredriksen 94141978 /   46
Flesberg Patrick Hansen Neby 45278726 98607264 47
Flesberg Emil Sandok 90108599   48
Flesberg Monica Johansen Sørnes 99642783 97100280 49
Flesberg Herman Dramdal Borge 99702821   50
Lampeland Kjetil Homelien 91700527 / 90166768   40
Lampeland Silje Klostergaard Rustand 97790819 / 99245976 94841045 41
Lampeland Mathias Hovde 41203439   42
Lampeland Sindre Nørstebø Johannessen 91604039 95467450 43
Lampeland Martin Melquist Espelid 41416849 / 91716233 48004131 44
Lampeland Stian Hiåsen Stevning 97970484   45
Lampeland Amund Svendsrud 95003939 / 91541700 97189020 46
Lampeland Mette Rustand Bjørkesett 97710412 / 90281306 97505119 47
Lampeland Elisabeth Johannesen 41461502 / 93424623 46890280 48
Lampeland Anne Bjørkesett 95287911 / 91679495 96414664 49
Lyngdal Dag Kristoffer Syvertsen 47304661   40
Lyngdal Morten Dokka Lande 41557434 / 99166320 90228003 41
Lyngdal Anne Berit Sønåsen 93657052 / 92800708 91550947 42
Lyngdal Hanne Nilsen Brygmann 90100283 40604390 43
Lyngdal Ivar Endeberg 91543946 / 97198781   44
Lyngdal Olve Grøterud 40283033 / 99513482   45
Lyngdal Kamilla Veronika Landerud 92064806 46546531 46
Lyngdal Lotte Fønseth Bye 47055744 45675391 47
Svene Anja Aasen 92455474 / 97582161   40
Svene Anja Baalerud Sand 45638808 / 90068042 97738854 41
Svene Dag Olav Snersrud 41416855 / 97032459 95759810 42
Svene Sebastian Stixrud 32760411 / 97682915 98695503 43
Svene Celine Rasmussen 45500345 92826181 44
Svene Kristian Såtvedt 91519364 48269502 45
Svene Henning Ravnås Lien 45608380 / 40008514 90022403 46
Svene Hellik Garås 92287776 / 90689470 98871236 47
Svene Victoria Ellingsen Aas 92447456 / 97583465 97622408 48
Ansvarlig for veskene:
Flesberg May Britt Frågodt 93637728
Lampeland Irene Bjørkesett 95287911
Lyngdal Kjersti Pytte Syvertsen 47304661
Svene Anne S. Garaas 92287776